блантхъэ

блантхъэ

الساعد في الحيوانات (عضو)

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

  • блантхъэ — (блантхъэр) передняя ляжка Мэлым, былымым ишIолъэ кIэпц (IэшIуракIэм щегъэжьагъэу блэгъупакIэм нэсрэ) Мэл блантхъ Чэм блантхъ Блантхъэм пиупкIи ритыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • блэбгъу — (блэбгъур, блэбгъухэр) лопатка Блантхъэ пакIэм хэлъ къупшъхь Ыблэбгъу мэузы Ыблэбгъу щэ тефагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”